English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Advies is maatwerk

Bijzondere gebouwen verdienen bijzondere aandacht. Of het nu bestemd is voor wonen, ontspanning of werk, elk gebouw en elk project is uniek. Bij planvorming of voorbereiding voor verbetering van de huisvesting, ontstaat behoefte aan deskundig advies op maat.

 

Met actuele kennis van bouwtechniek en bouwprocessen ondersteunen wij bij het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken, Programma’s van Eisen, het uitvoeren van inspecties of het geven van second opinions. Onze projecten zijn divers van aard: nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en uitbreiding. De projectbenadering vraagt naast kennis en inzicht om een heldere uitwerking en presentatie, toegesneden op uw behoeften en op de bijzonderheden van het project.